การทำหนังสือเดินทาง l การทำพาสปอร์ตรถ

คาราวานขับรถเที่ยว

ไทย ลาว จีน เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ปากีสถาน อินเดีย จอร์เจีย


CH-CarVn01 คาราวานเวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(2-6 ปี) เด็ก(7-11 ปี) พักเดี่ยว รับ(คัน) ว่าง(คัน)
12-16 ต.ค. 67 23,900 13,900 22,900 4,000 10 8
5-9 ธ.ค. 67 23,900 13,900 22,900 4,000 10 6
12-16 ก.พ. 68 23,900 13,900 22,900 4,000 10 9

 

คาราวานเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน


คาราวานเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

 

คาราวานจีน สิบสองปันนา ลี่เจียง แชงกรีล่า

 

คาราวานปากีสถาน

CH-CarPk01 คาราวานปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว รับ(คัน) ว่าง(คัน)
2568 69,900 10,000 10 x

 

คาราวานเลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบราวัลเลย์